Vytvořte své osobní merci

Vyberte si požadovaný design, nahrajte fotografii a přidejte krátký pozdrav. Nakonec vytiskněte vámi vytvořenou přední stranu merci a vložte ji za ochrannou fólii merci Finest Selection.

Pošlete své osobní merci.