Práce u společnosti Storck

Ve společnosti Storck se všechno řídí naší základní filozofií: přinášíme Vám radost. K jedinečnosti společnosti Storck přispívají velkou měrou také její zaměstnanci, a to již více než 100 let. Vždy proto hledáme lidi s různými dovednostmi, kteří sdílí náš zápal a budou s námi růst a kteří chtějí zažít práci v rodinném podniku se všemi souvisejícími výhodami.

Vítejte ve společnosti Storck!
Naše firemní kultura

Naše firemní kultura vychází z tradic vybudovaných během více než 100 let působení jako firma řízená přímo svými vlastníky. V současné době jsme rodinný podnik s 21 dceřinými společnosti, které se starají o naše obchodní aktivity po celém světě. Naši zaměstnanci jsou poctiví lidé, kteří naplňují náš zápal a nadšení ve své každodenní práci a předávají je ostatním – to je jedním z hlavních důvodů našeho přetrvávajícího úspěchu.
 

Naše hodnoty v oblasti vedení lidí

Výkonnost - zápal - pocit sounáležitosti – to jsou tři hlavní pilíře, ze kterých vycházejí hodnoty společnosti Storck v oblasti vedení lidí. V souladu s těmito hodnotami očekáváme od našich pracovníků vysokou úroveň nadšení a oddanosti, za kterou si zaslouží naši výjimečnou podporu a motivaci. Naši manažeři pracují každý den s plným nasazením, které se jim vyplácí v podobě nadšené podpory ze strany jejich týmů. Předvádějí mimořádnou spolupráci a vytvářejí inspirativní pracovní atmosféru, jelikož moc dobře víme, že svých přetrvávajících úspěchů může společnost Storck dosahovat jedině v součinnosti se všemi svými zaměstnanci.

Naši zaměstnanci

Na udržování uvolněné a přátelské pracovní atmosféry se podílejí všichni zaměstnanci společnosti Storck, a proto si své nové kolegy vybíráme velmi pečlivě. Jejich interpersonální dovednosti jsou pro nás stejně důležité jako jejich odborná kvalifikace. Pokud máte vysoké pracovní nasazení, entuziasmus a týmového ducha, jste přesně ten, koho hledáme – je to totiž právě úspěšná spolupráce řady různých lidí se zcela odlišnými dovednostmi a osobními vlastnostmi, které z nás dělají tak výjimečnou společnost. 

Svým pracovníkům v maximální možné míře pomáháme s jejich profesním rozvojem prostřednictvím individuální podpory a vždy se snažíme obsazovat manažerské pozice lidmi, kteří pro nás již pracují.