Vývoj výrobků Rozpoznávání trendů a úspěšné využívání příležitostí

Zaměstnanci společnosti Storck se neustále snaží najít nové způsoby, jak učinit svět o trochu sladším a šťastnějším; tento proces může trvat i několik let, od původního nápadu přes výrobu vzorků ve vlastním testovacím centru až po uvedení výrobku na trh. Každý případ vývoje nového výrobku nebo vylepšení těch stávajících se vždy zaměřuje především na kvalitu a důvěryhodnost našich značek.

Základ

Základem každého nového výrobku nebo optimalizace receptury je intenzivní analýza trhu, jelikož společnost Storck se vždy řídí především přáním svých zákazníků.

Speciální tým následně vypracuje zkušební výrobní sérii pro vybrané návrhy s největším potenciálem. Pak přichází čas na experimenty – kontrolují a porovnávají se suroviny, zkoušejí se výrobní postupy a pokračuje se v jejich dalším vývoji, to vše s cílem dosáhnout těch nejlepších možných výsledků.

K rozhodujícím faktorům dlouhodobého úspěchu inovací patří také rychlost. Společnost Storck neustále investuje do nejmodernějších technologií a vybavení pro své vlastní výrobní závody a přikládá velký význam interní výrobě, která umožňuje optimalizaci procesů a udržování standardu vysoké kvality.

Z toho těží i stávající výrobky, jelikož je snazší zajistit, aby vylepšení a nové variace receptur splňovaly požadavky spotřebitelů, a také efektivně zapojit nové procesní technologie.

Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process

Proces

Od nápadu k úspěchu: všechno začíná koncepcí nového výrobku. Ta je také základem prezentace pro oddělení vývoje. Speciální tým následně stanoví specifikace a požadavky, které jsou třeba pro vypracování vzorové receptury (prototypu). Tento prototyp se pak pečlivě ručně vyrobí v našem vlastním zkušebním centru.

Následuje testování potenciálního nového výrobku a především výroba vzorků! Důraz se klade na chuť, konzistenci a aroma, ale také na vzhled. Neustále se dolaďují detaily a vyrábějí se vylepšené vzorky, dokud nedojde k finálnímu schválení receptury.

Před zahájením výroby musí výrobek projít ještě řadou dalších fází procesu vývoje, mezi které patří například zkouška trvanlivosti a skladování, průzkumy mezi spotřebiteli či posouzení finanční životaschopnosti. Již od začátku se zohledňují také specifické mezinárodní aspekty, chutě a požadavky. 

V závislosti na požadavcích můžeme dokonce vybudovat nové výrobní linky. První výrobní várku na hotové lince vždy provází napětí a zvědavost, protože teprve v této chvíli se ukáže, jak dobře dokázal tým zkušebního centra vše otestovat a naplánovat.

Základní poselství

Tento proces se vždy zaměřuje na dlouhodobý úspěch – je nutné zajistit, aby nové výrobky společnosti Storck našly své pevné místo na trhu i v životech zákazníků.

Odbornost

Mixéry, válečky, pánve i konšovací stroj – společnost Storck disponuje plně vybavenými kuchyněmi a komplexním vybavením pro výrobu vzorků. Na vývoji spolupracují potravinoví inženýři, nutriční specialisté a také zkušení odborníci v oblasti technologie výroby cukrovinek. Pracovníci našeho oddělení čokoládových receptur a náplní jsou skuteční mistři čokolády, jejichž řemeslo je zároveň uměním. Všechno, co později zaručí vysokou kvalitu a jedinečnost výrobků společnosti Storck zařazených do průmyslové výroby, se nejprve dovede k dokonalosti v každém detailu a projde ruční výrobou v malých objemech.

Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: the challenge

Čerstvost na prvním místě

Sortiment různých značek společnosti Storck se prodává v řadě zemí po celém světě. Důležitou podmínkou jedinečné chuti našich výrobků je jejich čerstvost. To může při přepravě na velké vzdálenosti představovat poměrně vážný problém: důmyslná logistika nám však pomáhá zajistit, aby si i spotřebitelé ze vzdálených zemí mohli vychutnat výrobky společnosti Storck v kvalitě, kterou od nás očekávají.