Kvalita výrobků Spotřebitelům slibujeme trvale vysokou kvalitu.

Sortiment různých značek společnosti Storck kupují lidé v řadě zemí po celém světě. Naše cukrovinky pro ně představují možnost udělat si radost a užívat života. Vynikající kvalita a také vědomí spotřebitelů, že je cukrovinky Storck vždy potěší, budují důvěru – to nás velmi těší a vždy se snažíme této důvěře dostát.

Naše zásady bezpečnosti a kvality potravin

Dávat lidem radost: to je filozofie produktů společnosti Storck. Tato filozofie ovšem vyžaduje také nejvyšší bezpečnost a kvalitu produktů. Celý systém opatření ve všech oblastech nákupního, výrobního a logistického řetězce vychází z maximálního zaměření na kvalitu. Náš systém řízení kvality dodržuje přísné zásady a zaručuje nejvyšší bezpečnost a kvalitu našich produktů.
 

Číst více

Pilíři našeho systému řízení jsou nejen nákup vysoce kvalitních surovin dle definovaných specifikací, vlastní certifikované výrobní prostory, přísné normy a vlastní laboratoře pro testování všech surovin, mezistupňů a hotových produktů, ale také vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Díky uvedeným prvkům je rovněž možné rozpoznat rizika již v rané fázi a prostřednictvím vhodných opatření je pokud možno zároveň odstranit.

Ve všech divizích společnosti je samozřejmostí komplexní povědomí o bezpečnosti a kvalitě potravin, vycházející z následujících zásad: 

 • pečlivý vývoj produktů s ohledem na veškeré příslušné zákonné požadavky,
 • vybrané, vysoce kvalitní suroviny a zdravotně nezávadné obalové materiály,
 • špičkové výrobní procesy a moderní výrobní zařízení zaručující vysokou úroveň bezpečnosti produktů,
 • analýzy rizik podle zákonem stanovené koncepce HACCP (analýza rizika a kritické kontrolní body),
 • důsledné dodržování pravidel „správné výrobní praxe“ (SVP),
 • odpovídající kvalifikace zaměstnanců,
 • sledovatelné, jasně strukturované procesy,
 • pravidelné kontroly a certifikace k zajištění dodržování a implementace všech definovaných požadavků na kvalitu,
 • úzká spolupráce při výměně informací s externími odborníky a nezávislými vyšetřovacími orgány,
 • plná funkčnost našeho sledovacího systému,
 • komplexní strategie testování a analytické techniky,
 • logistické pokyny zaručující čerstvost našich produktů,
 • vhodná a kvalitní struktura interní i externí komunikace.

Rozhovor

Roger Wedekind – vedoucí oddělení pro potravinovou legislativu (Food Law)

Dobré suroviny, mezinárodní certifikační standardy a přísný kontrolní systém: přečtete si rozhovor s Rogerem Wedekindem, který nám přiblíží náročné standardy kvality zavedené ve společnosti Storck.

Proč je kvalita výrobků společnosti Storck tak vysoká?

Pro sortiment všech značek z rodiny Storck je typická jejich dobrá chuť a zejména čerstvost. Abychom tuto čerstvost mohli zaručit, vyvinuli jsme inovativní řešení technické optimalizace balení. Kromě toho na výrobcích udáváme přesně vypočítané a testované datum spotřeby, které je pro zachování čerstvosti také velmi důležité. 

Jakékoli navrhované změny dat spotřeby jsou předmětem přísných zkoušek, aby se zaručilo, že nijak neovlivní chuť, barvu, konzistenci ani nutriční hodnotu výrobku. Vždy se zaměřujeme především na výrobky obsahující vitamíny, jako jsou například bonbóny nimm2. Vitamíny jsou totiž obzvláště náchylné ingredience.

Jaký to má vliv na nakládání se surovinami?

Pečlivě vybíráme a přísně monitorujme naše dodavatele a velkoobchodníky; některé z dodavatelských závodů získají schválení až po intenzivních kontrolách. Musíme být velmi přísní, abychom mohli zaručit trvale vysokou kvalitu, protože dokonce i drobné změny v chuti a složení surovin mají dopad na naše výrobky. Četnost příslušných kontrol závisí na náchylnosti ingrediencí. Druhy prováděných kontrol se odvíjejí také od aktuálních událostí – například pokud se objeví zprávy o poškození úrody v zemích původu našich dodavatelů. My ve společnosti Storck se řídíme jednoduchým základním principem, kdy chceme pozitivně ovlivnit výrobek v každé fázi procesu, což také děláme.

Mohl byste uvést příklad?

Tak třeba kakaové boby: pro naši čokoládu kupujeme boby jako surovinu, kterou poté zpracováváme interně přímo u nás, například jejich pražením. Tímto způsobem se výborná chuť získaná pražením neztratí během přepravy a my ji můžeme využít přesně tak, jak potřebujeme. To samé platí i pro naši čokoládovou hmotu, kterou si také vyrábíme sami. Často je to záležitost těch nejjemnějších nuancí. Výroba a zpracování probíhá přímo v našich vlastních závodech – to je klíčovou součástí našeho receptu na úspěch. Stále si tak udržujeme plnou kontrolu nad dodržováním našich receptur, a můžeme proto svým zákazníkům vždy zaručit jedinečnou a mimořádně vysokou kvalitu.

Provádíte kontrolu kvality u surovin i konečných výrobků?

Pravidelné kontroly a certifikace znamenají, že naše práce podléhá neustálému dohledu. Soulad se zákonnými požadavky zajišťují četné audity. My však jdeme ještě dál a účastníme se i nepovinných certifikačních programů. Dodržujeme tedy i další přísná a dobrovolně zavedená kritéria obstarávání zdrojů, například s ohledem na udržitelnost palmového oleje. 

Jaké nejdůležitější cíle a potenciální nástrahy přinese budoucnost?

Spotřebitelské chování se neustále mění a plnit veškerá očekávání našich zákazníků je vždy poměrně dobrodružná mise. V této souvislosti chceme především zůstat věrni své původní vizi tvořit opravdové hodnoty, tak jak uvádí filozofie společnosti Storck.

Základní poselství

Naše záruka kvality výrobků není jen prázdným slibem.
Důvěra, kterou v nás spotřebitelé vkládají, je naší motivací.

Certifikace a ocenění

Logo IFS Food

IFS Food

IFS Food (vydávaný organizací International Featured Standards): mezinárodně uznávaný auditorský standard pro výrobce potravin a také důležitý ukazatel bezpečnosti a kvality.

Logo FSSC 22000

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000): důležitý ukazatel kvality a bezpečnosti potravin v rámci globálních výrobních řetězců.

Logo SAI 8000

SA8000

SA8000: mezinárodní standard pro oblast společenské odpovědnosti, který upravuje společensky odpovědné a spravedlivé pracovní podmínky a ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

Dále si společnost Storck nechává některé ze svých výrobků dobrovolně testovat odborníky z organizace DLG (německá společnost pro zemědělství). V roce 2019 společnost Storck znovu získala ocenění DLG za trvalou kvalitu výrobků udržovanou řadu let. Proces hodnocení kandidátů na toto ocenění zahrnuje testování potravin odbornou komisí, která při posuzování výrobků nezná výrobce, značku ani cenu.