Naše vize

Zaměstnanci společnosti Storck každý den pracují na tom, aby byl svět o trochu sladší, vřelejší a veselejší. Skvělý pocit z toho, když uděláme radost sami sobě nebo někomu jinému, je totiž univerzální – bez ohledu na národnost a kulturu.

Blízko k lidem

Close to people

Důvěra

Jako rodinná firma pevně věříme ve spolehlivost, soudržnost a vzájemnou důvěru, které tvoří základ našich firemních hodnot.

Odpovědnost

Cítíme odpovědnost vůči firmě i lidem, kteří vložili svou důvěru ve společnost Storck a její značky.

Soudržnost

Základem našeho úspěchu je blízký vztah k našim spotřebitelům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dodavatelům.

Zápal pro věc je naší motivací

Passion motivates us

Závazek

Chceme, aby naše značky byly skutečně jedinečné a k tomu využíváme veškerý náš talent, energii a zdroje.

Růst

Vyznáváme udržitelný růst a spoléháme se na své vlastní síly, abychom zajistili svou existenci a nezávislost nejen pro tuto chvíli, ale také do budoucna.

Kvalita

Naším cílem je udržovat vysokou kvalitu výrobků a jedinečnost našich značek. To je náš slib spotřebitelům.

Pokračovat v naší tradici založené na kvalitě, spolehlivosti a pohodě.