Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení
STORCK Česká republika, s.r.o. (dále pouze jako společnost Storck) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a veškeré shromažďování, zpracovávání a využívání Vašich osobních údajů provádí přísně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud tyto stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, tyto zásady se nevztahují na shromažďování a využívání údajů na odkazovaných stránkách, jelikož společnost Storck nemá žádnou kontrolu nad jejich nastavením ani obsahem.
2. Typ, rozsah a účel shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů
2.1 Osobní údaje
V závislosti na Vašich aktivitách na těchto webových stránkách společnost Storck shromažďuje, zpracovává a využívá následující osobní údaje: Vaši adresu (titul, jméno a příjmení, adresa), Vaši e-mailovou adresu, Vaše telefonní číslo, Vaši IP adresu a dále také typ a rozsah webových prvků, které využíváte, a datum a čas Vašeho přístupu.
2.2 Využívání webových stránek
Při Vaší návštěvě našich webových stránek se dočasně zaznamenávají určité údaje o připojení (IP adresa, Cookies, poslední navštívená adresa URL, čas a datum, používané soubory). Bez Vašeho výslovného schválení ukládáme, zpracováváme a využíváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro Vaši návštěvu těchto webových stránek či pro smluvní účely, například v případě různých soutěží. Můžeme je také zpracovávat a využívat v pseudonymizované formě pro účely uvedené v bodě 2.3.
2.3 Využití pro marketingové účely a pro optimalizaci webových stránek
Na webových stránkách společnosti Storck se osobní údaje shromažďují, zpracovávají a využívají pro účely marketingu a optimalizace, a to pomocí technologií poskytovatele pro sledování webových trendů. K tomu se mohou využívat také soubory Cookies (malé textové soubory ukládané na Vašem počítači), které umožňují opětovné rozpoznání Vašeho internetového prohlížeče. Z těchto souborů se pod pseudonymem tvoří profily užívání stránek. Pokud jste k tomu výslovně neudělili souhlas, tyto soubory se nebudou využívat k identifikaci Vás osobně ani se nebudou propojovat s osobními údaji o nositeli pseudonymu. IP adresy se při tomto procesu zpracovávají a využívají pouze v anonymizované formě. Svůj nesouhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů můžete vyjádřit nastavením tzv. „opt-out Cookie“ (viz bod 3.), a to kdykoli a s okamžitou platností.

Kromě toho využívá společnost Storck Vaše osobní údaje a/nebo data o užívání stránek pouze pro účely reklamy, poradenství a průzkumu trhu a pro tvorbu stránek na základě potřeb uživatelů, pokud jste k tomu předem udělili svůj výslovný souhlas. Pokud společnost Storck vyžaduje Váš souhlas, zobrazí se Vám samostatně příslušný text a tlačítko pro odkliknutí a/nebo symbol hvězdičky. Svůj souhlas můžete u společnosti Storck kdykoli odvolat, a to písemně nebo elektronicky. Pokud jste k tomu nedali souhlas nebo jste svůj souhlas odvolali, pak k využívání údajů dle tohoto odstavce nedochází. Služby společnosti Storck se samozřejmě poskytují nezávisle na tom, zda svůj souhlas udělíte nebo ho odvoláte.
2.4 Další využívání údajů
Nad rámec uvedený výše se žádné údaje o Vás neukládají, nezpracovávají ani nevyužívají. Zejména nedochází k vytvoření žádného osobního profilu využívání stránek s použitím Vašeho jména či jiných identifikačních údajů
2.5 Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích
Využíváme tzv. řešení „na dva kliky“. To znamená, že pokud navštívíte naše webové stránky, nedochází zpravidla ke sdílení žádných osobních informací. Teprve když kliknete na některé z tlačítek pro sdílení na sociálních sítích, dojde k předání informací příslušnému poskytovateli.

Aktivováním tlačítka pro sdílení na sociálních sítích obdrží příslušný poskytovatel informace o tom, že Vás prohlížeč otevřel konkrétní stránku na našich webových stránkách. Stane se tak i v případě, že u poskytovatele nemáte účet nebo ke svému účtu momentálně nejste přihlášeni. Váš prohlížeč předá tyto informace přímo serveru poskytovatele, např. do USA, kde se poté uloží.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu u tohoto poskytovatele, mohou přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek přímo k Vašemu účtu. Pokud využijete dialogové okno ke sdílení (např. zanecháte nějaký komentář), příslušné informace se také předají přímo serveru poskytovatele a uloží se tam. Tyto informace se zveřejní na stránce poskytovatele a zobrazí se Vašim kontaktům. Pokud si nepřejete, aby poskytovatel přiřadil údaje shromážděné během Vaší návštěvy našich webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu, musíte se z tohoto účtu odhlásit ještě předtím, než poprvé využijete příslušný zásuvný modul.

Poskytovatel sociální sítě může tyto informace využít pro účely reklamy, průzkumu trhu a adekvátního využívání svých webových stránek. K tomu poskytovatel vytváří profily užívání, zájmů a vztahů, které mu umožňují: (1) analyzovat, jak využíváte naše webové stránky, s ohledem na reklamy, které si poskytovatel přeje zobrazovat na Vašem profilu; (2) informovat ostatní uživatele o Vaší aktivitě na našich webových stránkách; a (3) nabízet další související služby poskytovatele.

Více informací o účelu, rozsahu, dalším zpracovávání a využívání shromažďovaných údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů vydaných příslušným poskytovatelem. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují také informace o Vašich právech a možnostech konfigurace v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí.

Níže naleznete adresy jednotlivých poskytovatelů a odkaz na jejich zásady ochrany osobních údajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
https://www.google.de/intl/de/policies/?fg=1

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
3. Právo na informace, právo námitky a právo odvolání souhlasu
Na Vaši žádost Vás budeme písemně informovat o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme; pokud si to budete přát, můžeme Vám tyto informace zaslat také v elektronické podobě. Kontaktní informace pro Vaše žádosti:

STORCK Česká republika, s.r.o.
Meteor Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha
Česká republika

E-Mail: info@cz.storck.com
To samé platí také v případě, že si přejete zrušit ukládání Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás upozornili, že můžete odvolat jakýkoli udělený souhlas e-mailem nebo korespondenčně, a to s okamžitou platností. Pokud si přejete nastavit tzv. „opt-out Cookie“ a zabránit tak vytváření pseudonymizovaného profilu užívání stránek (viz bod 2.3), klikněte zde.